Infrastruktura, hura, ura

Długość trasy: 60 kilometrów.

Na koniec roku warto zobaczyć, jak się miewa warszawska rowerowa infrastruktura. Nie znaleźliśmy zestawienia ukończonych inwestycji, posłużyliśmy się zatem listą inwestycji, choć nie do końca wiemy jakich: planowanych, zakończonych? Sprawdzamy zatem.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Długość trasy: 35 kilometrów.

Ostatnio jeździliśmy w cieniu dużej kasy. Dzisiaj pieniądze też są ważne i ważne są też inne rzeczy ważne.